นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ร่วมต้อนรับนางประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นโรงพยาบาลเกาะเต่าและโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านระบบบริการสุขภาพเพิ่มพิเศษและระบบบริการสุขภาพด้านการเงินการคลัง

ของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ โรงพยาบาลเกาะเต่าและโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

_1486672178120343_5420735043577394503_n_small.jpg _1486672138120347_4665875267594886387_n_small.jpg _1486672134787014_1120050166114351812_n_small.jpg _1486672131453681_1850531883425441068_n_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator