วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.พังงา (CFO เขต 11) นำเสนอ Best Practice ปี 2561 ด้านการบริหารจัดการการเงินการคลังในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของกองเศรษฐกิจสุขภาพสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี

_1887455741375316_6503876015784198144_n_small.jpg _1887455758041981_5859650094118207488_n_small.jpg _1887455531375337_1746512330243440640_n_small.jpg _1887455611375329_8936404883599261696_n_small.jpg
_1887455814708642_6914535212097470464_n_small.jpg _1887455638041993_3023938043338817536_n_small.jpg _1887455654708658_2029225893917884416_n_small.jpg _1887455714708652_8538292124276228096_n_small.jpg
_1887455548042002_1861698654427938816_n_small.jpg _1887455508042006_3648069616913088512_n_small.jpg