วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ประธานพิธีเปิด โดยมีนางณัชชา เลิศธนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพังงา กล่าวรายงาน โครงการโรงพยาบาลสีเขียว(Green&Clean Hospital 2018)ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเข็มมุ่ง ของโรงพยาบาลพังงาปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาร่วมงานในวันดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 120 เตียง โรงพยาบาลพังงา

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
Page:[1] [2]