การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา ร่วมกับทีมสร้างสุขภาพโรงพยาบาลและสุขภาพื้ ๅๅ และเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินการงานดีเด่น (Bright Spot) องค์กรสร้างสุข (MOPH) โดยมีท่านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดและได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ (Happy MOPH) ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

_1848864941901063_7304383634004246528_n_small.jpg _1848865031901054_2690983691697520640_n_small.jpg _1848862395234651_4854998290862702592_n_small.jpg _1848862428567981_960539834835795968_n_small.jpg
_1848862665234624_3551643319035494400_n_small.jpg _1848862648567959_5702894404973363200_n_small.jpg _1848865168567707_4922895968556285952_n_small.jpg _1848865198567704_4810279671197335552_n_small.jpg
_1848866795234211_3603630835841892352_n_small.jpg _1848866865234204_6828864130804350976_n_small.jpg _1848865281901029_1681958658251948032_n_small.jpg _1848867108567513_1967222912809172992_n_small.jpg
_1848867201900837_3450377645282295808_n_small.jpg _1848867291900828_173217641660416000_n_small.jpg _1848862888567935_7273618800442867712_n_small.jpg _1848863011901256_779952939828510720_n_small.jpg
_1848863188567905_3563994420913111040_n_small.jpg _1848863131901244_264591193982107648_n_small.jpg _1848864975234393_7192638175624298496_n_small.jpg _1848862008568023_2258723691808423936_n_small.jpg
Page:[1] [2] [3]