วันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา มอบหมายให้นายแพทย์ธารางกูรธนูกฤติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพังงา เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. Run For Health Run With Phang-nga Hospital 2018 โดยโรงพยาบาลพังงาร่วมกับคปสอ.เมืองพังงาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาและชาวจังหวัดพังงา ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานเอนกประสงค์ใต้อาคารผู้ป่วย ๑๒๐ เตียง โรงพยาบาลพังงา

_1923853464402210_7266778592577585152_n_small.jpg _1923853647735525_6659749011840303104_n_small.jpg _1923853794402177_4899055416845008896_n_small.jpg _1923853977735492_8087042635157471232_n_small.jpg
Page: [1][2]