วันที่ 25 ธันวาคม 2560 บุคลากรจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลพังงา เข้าร่วมประชุม โครงการอบรม เรื่อง การเข้าสู่บันไดขั้นที่ 3 ของโรงพยาบาลสีเขียว (Green & Clean) โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำโดย ดร.เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลพังงา

greencleanhospital117_small.jpg greencleanhospital1171_small.jpg greencleanhospital1172_small.jpg greencleanhospital1173_small.jpg
greencleanhospital1174_small.jpg greencleanhospital1175_small.jpg greencleanhospital1176_small.jpg greencleanhospital1177_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator