วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดพังงา ได้ประชุมระดมความคิดเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ แต่ละเครือข่ายครอบคลุมสถานบริการทุกแห่งภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา

_1552464868207740_7069691797190950595_n_small.jpg _1552464944874399_8676993310412193231_n_small.jpg _1552465078207719_8402428115603800183_n_small.jpg _1552465144874379_4109745913388541264_n_small.jpg
_1552465208207706_5324742269933390263_n_small.jpg _1552465274874366_6497457903389417772_n_small.jpg _1552465331541027_6285650678747948151_n_small.jpg _1552465374874356_8302301337578715574_n_small.jpg
_1552465408207686_6459419288546724553_n_small.jpg _1552465514874342_5301347675268956589_n_small.jpg _1552465591541001_2863240578500456008_n_small.jpg _1552465644874329_7023228758042605639_n_small.jpg
_1552465688207658_1433694289904395258_n_small.jpg _1552465768207650_8349522497670279665_n_small.jpg _1552465841540976_5942453925102187486_n_small.jpg _1552465874874306_8300752475621986900_n_small.jpg
_1552465968207630_7684567208049391362_n_small.jpg _1552466061540954_6398518567129221375_n_small.jpg _1552466114874282_2567531255414630675_n_small.jpg _1552466158207611_743236267373861934_n_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator