พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ราคากลางการจัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลพังงา 14/05/2563

- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง 14/05/2563

- ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง 14/05/2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ 07/05/2563

- ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ 07/05/2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 07/05/2563

- ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 07/05/2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง 05/05/2563

- ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง 05/05/2563

- ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง 01/05/2563

- ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 28/04/2563

- ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ 14/04/2563

- ราคากลางค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก VIP (อาคารผู้ป่วยใน) ตึกสงฆ์อาพาธ 02/04/2563

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ 18/03/2563

- เผยแพร่ราคากลางซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 รายการ 02/03/2563

- เผยแพร่ราคากลาง calcitonin 200 iu in 1 dose nasal spray, solution, 14 dose bottle 25/02/2563

- เผยแพร่ราคากลาง denosumab 60 mg in 1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr 24/02/2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยารักษาโรค 10 รายการ 07/02/2563

- เอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 27/01/2563

- ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 27/01/2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 17/01/2563

- ร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 17/01/2563

- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 16/01/2563

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 16/01/2563

- ราคากลางในการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ 15/01/2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 08/01/2563

- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 08/01/2563

- ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก VIP (อาคารผู้ป่วยใน ตึกสงฆ์อาพาธ) 06/01/2563

- ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 06/01/2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 20/12/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 20/12/2562

- ราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 20/12/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 20/12/2562

- ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 20/12/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 18/12/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ 16/12/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 09/12/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคากลางประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 09/12/2562

- ร่างประกวดราคากลางประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 09/12/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 03/12/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 03/12/2562

- ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 03/12/2562

- คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2562

- ประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 25/11/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 25/11/2562

- ราคากลางในการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21/11/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 15/11/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 07/17/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 07/11/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 31/10/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 31/10/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ 30/10/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลพังงา และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 29/10/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลพังงา และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 29/10/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/10/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อยารักษาโรค จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/10/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ 24/10/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ครั้งที่ 2 18/10/2562

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ครั้งที่ 2 18/10/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลพังงา และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 15/10/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลพังงา และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 15/10/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลพังงา และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 09/10/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ 09/10/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ครั้งที่2 09/10/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ครั้งที่2 09/10/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 02/10/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 25/09/2562

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 25/09/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 18/09/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 18/09/2562

- ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 16/09/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 13/09/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 13/09/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงาและบ้านพัก 06/09/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงาและบ้านพัก 06/09/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 05/09/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 05/09/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 03/09/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงาและบ้านพัก 02/09/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงาและบ้านพัก 02/09/2562

- ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 29/08/2562

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาล ประจำปี 2561 จำนวน 104 รายการ 29/08/2562

- ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงาและบ้านพัก 20/08/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 12 รายการ 08/08/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ 48 รายการ 08/08/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ 48 รายการ 08/08/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 06/08/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 05/08/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 24/07/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ 48 รายการ 24/07/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 22/07/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซและสารอิเลคโตไลท์ในเลือด 22/07/2562

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซและสารอิเลคโตไลท์ในเลือด 22/07/2562

- ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ 48 รายการ 19/07/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซและสารอิเลคโตไลท์ในเลือด 08/07/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์กรด-ด่างก๊าซและสารอิเลคโตไลท์ในเลือด 08/07/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 03/07/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ 27/06/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/06/2562

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 14/06/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 13/06/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 11/06/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 06/06/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 06/06/2562

- ราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 05/06/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 97 รายการ 31/05/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 97 รายการ 31/05/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 97 รายการ 23/05/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน 21/05/2562

- ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน 21/05/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 97 รายการ 15/05/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 36 รายการ 03/05/2562

- ประกวดราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 36 รายการ 03/05/2562

- คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ 01/05/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ 01/05/2562

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ 01/05/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ 01/05/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน 30/04/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 30/04/2562

- ประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 30/04/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน 26/04/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 36 รายการ 26/04/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 22/04/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการจำนวน 48 รายการ 18/04/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18/04/2562

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18/04/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ 17/04/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 36 รายการ 11/04/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11/04/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการจำนวน 48 รายการ 03/04/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 03/04/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 29/03/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 28/03/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 26/03/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 26/03/2562

- ราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 26/03/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 22/03/2562

- ประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 22/03/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 21/03/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21/03/2562

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 97 รายการ 20/03/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 20/03/2562

- ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Glove Dispose) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (e-biding) 18/03/2562

- ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 97 รายการ 15/03/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ 97 รายการ 15/03/2562

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องวิเคราะห์กรด-ด่าง ก๊าซในเลือด (Blood gas Analyser) 14/03/2562

- ราคากลางจัดซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 12/03/2562

- ร่างประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 11/03/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter (e-biding) 07/03/2562

- ประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter (e-biding) 07/03/2562

- เอกสารประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว(Syringe Dispose) 07/03/2562

- ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว(Syringe Dispose) (e-biding) 07/03/2562

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ 07/03/2562

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ (e-biding) 07/03/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Glove Dispose) 05/03/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อ Intravenous Catheter 26/02/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว (Syringe Dispose) 26/02/2562

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 22/02/2562

- ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ 48 รายการ 22/02/2562

- ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องวิเคราะห์กรด-ด่าง ก๊าซในเลือด 05/02/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 23/01/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ 22/01/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 15/01/2562

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 28/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 17/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 11/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 26/11/2561

- ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(e-bidding) โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ 16/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 06/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 02/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 19/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 16/10/2561

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา 11/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ 08/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 03/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 01/10/2561

- ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 07/09/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 29/08/2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา27/08/2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 27/08/2561

- (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า (e-biding) 27/08/2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุสำนักงานรวม 10 รายการ 20/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 17/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 16/08/2561

- ประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 14/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 08/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 06/08/2561

- การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพังงา 03/08/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 13/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 11/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 10/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 06/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 05/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 04/07/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 26/06/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 20/06/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ 19/06/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 06/06/2561

- ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 06/06/2561

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและที่จอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โรงพยาบาลพังงา 31/05/2561

- ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและที่จอดรถยนต์ โรงพยาบาลพังงา 28/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 28/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ 25/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 21/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 8 รายการ โรงพยาบาลพังงา 21/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 17/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/05/2561

- ประกวดราคาซื้อยารักษาโรคจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โรงพยาบาลพังงา 01/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 01/05/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลพังงา 27/04/2561

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 26/04/2561

- ประกวดราคาซื้อ intravenous catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (e-biding) / รายละเอียดคุณลักษณะ 26/04/2561

- ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (e-biding) / รายละเอียดคุณลักษณะ 24/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 19/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 18/04/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 30/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 29/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ โรงพยาบาลพังงา 26/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 8 รายการ โรงพยาบาลพังงา 21/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 19/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ โรงพยาบาลพังงา 15/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 12 รายการ โรงพยาบาลพังงา 14/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 12/03/2561

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลพังงา 06/03//2561

- ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลพังงา 06/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 05/03/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ โรงพยาบาลพังงา 28/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 27/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลพังงา 22/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/02/2561

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 20/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 10 รายการ โรงพยาบาลพังงา 19/02/2561

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 19/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ โรงพยาบาลพังงา 12/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลพังงา 06/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 17 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/02/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างทาสีอาคารผู้ป่วยในฉลองศิริราชย์สมบัติ โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานสร้างหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. โรงพยาบาลพังงา 25/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ โรงพยาบาลพังงา 24/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น รพ.สต.เกาะหมากน้อย 24/01/2561

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น ของรพ.สต.เกาะหมากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 19 รายการ โรงพยาบาลพังงา 19/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 12/01/2561

- ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 09/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 08/01/2561

- ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา สำหรับเทคนิค Bright Field พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง โรงพยาบาลพังงา 05/01/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 18 รายการ โรงพยาบาลพังงา 29/12/2560

- ร่างประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา (สิ้นสุดร่าง 5 มกราคม 2561) 29/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ โรงพยาบาลพังงา 27/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 7 รายการ โรงพยาบาลพังงา 26/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 10 รายการ โรงพยาบาลพังงา 25/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 22/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 21/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 16 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 6 รายการ โรงพยาบาลพังงา 15/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 15 รายการ โรงพยาบาลพังงา 06/12/2560

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 30/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 29/11/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ โรงพยาบาลพังงา 29/11/2560

- ราคากลางจ้างก่อสร้าง 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 27/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ โรงพยาบาลพังงา 22/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 12 รายการ โรงพยาบาลพังงา 20/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ โรงพยาบาลพังงา 16/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ โรงพยาบาลพังงา 15/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 18 รายการ โรงพยาบาลพังงา 08/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/11/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 13 รายการ โรงพยาบาลพังงา 31/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 9 รายการ โรงพยาบาลพังงา 30/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 8 รายการ โรงพยาบาลพังงา 27/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ โรงพยาบาลพังงา 25/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 16 รายการ โรงพยาบาลพังงา 12/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 17 รายการ โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ โรงพยาบาลพังงา 02/10/2560

- ราคากลางยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพังงา 17/09/2560

- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 23/08/2560

- สอบราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ ของโรงพยาบาลพังงา 21/08/2560

- ราคากลางตู้แช่อาหาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา (ครั้งที่ 2) 21/08/2560

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 21/08/2560

- สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลพังงา 21/08/2560

- สอบราคาซื้อเครื่องดูดเศษเลนส์ต้อกระจก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/08/2560

- สอบราคาซื้อยา Atorvastatin 40mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 07/08/2560

- ราคากลางในการจัดซื้อตู้แช่อาหาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 12/07/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางเคมีคลินิก ของโรงพยาบาลพังงา 27/06/2560

- สอบราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 18/05/2560

- ตารางราคาแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างระบบป้องกันเครือข่าย ของโรงพยาบาลพังงา 27/04/2560

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยางานเทคนิคการแพทย์ 3 รายการ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพังงา 19/04/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลพังงา 10/04/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/03/2560

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2560

- ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 28/02/2560

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 27/02/2560

- ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/02/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลพังงา 20/02/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 10/02/2560

- สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 10/02/2560

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ แบบสราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 03/02/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 02/02/2560

- ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2560

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 1 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 16/12/2559

- สอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 24/11/2559

- สอบราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลพังงา 17/11/2559

- สอบราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 17/11/2559

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 11/11/2559

- สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 09/11/2559

- สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 09/11/2559

- ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 26/10/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 13/10/2559

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 30/09/2559

- สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของโรงพยาบาลพังงา 20/09/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาทางอิมมูโนวิทยาและเครื่องมือวิเคราะห์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 25/04/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/04/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 19/04/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์กรด-ด่าง ก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 04/04/2559

- สอบราคาซื้อยาน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 21 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 04/04/2559

- สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 31/03/2559

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 25/03/2559

- สอบราคาซื้อยา salmeterol 50 mcg / fluticasone 250 mcg แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 15/03/2559

- สอบราคายา 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 15/03/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2559

- การจัดซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 11/03/2559

- สอบราคาสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 08/03/2559

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/02/2559

- สอบราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 8/02/2559

- สอบราคาซื้อยา Manidipine 10 mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2559

- สอบราคาซื้อยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg, SR tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2559

- สอบราคาซื้อยา Strontium ranelate 2gm, oral powder แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2559

- สอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 14/01/2559

- สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 30/12/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/12/2558

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 25/12/2558

- สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด 2 ชนิด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2)09/11/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/10/2558

- สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพังงา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 26/10/2558

- สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ของโรงพยาบาลพังงา 21/10/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณ ของโรงพยาบาลพังงา ระยะเวลา 5 เดือน 20/10/2558

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพังงา09/10/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09/10/2558

- ประมูลจ้างบริการดำเนินกิจกรรมร้านอาหารสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา 01/10/2558

- สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 34 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 28/09/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 28/09/2558

- สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด 2 ชนิด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 22/09/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงา 17/09/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28/08/2558

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 21/08/2558

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 13/08/2558

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 03/08/2558

- สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก สำหรับห้องพิเศษตึกราษฎร์และตึกสงฆ์ ของโรงพยาบาลพังงา 16/07/2558

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 01/07/2558

- สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 34 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 24/06/2558

- สอบราคาจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออาคารผู้ป่วยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 24/06/2558

- แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลพังงา 19/06/2558

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 03/06/2558

- สอบราคาซื้อเครื่องดูดเศษเลนส์ต้อกระจก ของโรงพยาบาลพังงา 01/05/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 28/04/2558

- ร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อไฟฟ้า / ไฟผ่าตัด 09/04/2558

- สอบราคาซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 26/03/2558

- สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 23/03/2558

- สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ของโรงพยาบาลพังงา 18/03/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของโรงพยาบาลพังงา 05/03/2558

- สอบราคาซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง ของโรงพยาบาลพังงา 02/03/2558

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 06/02/2558

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ของโรงพยาบาลพังงา 30/01/2558

- สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด ของโรงพยาบาลพังงา 29/01/2558

- สอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังแบบใช้ครั้งเดียว ของโรงพยาบาลพังงา 21/01/2558

- สอบราคาจ้างจัดทำโซฟาสำหรับญาติผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพังงา 16/01/2558

- สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด ของโรงพยาบาลพังงา 29/01/2558

- ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ของโรงพยาบาลพังงา 05/01/2558

- สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารทันตกรรม ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 26/12/2557

- สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารทันตกรรม ของโรงพยาบาลพังงา 27/11/2557

- สอบราคาซื้อแผ่นทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด ของโรงพยาบาลพังงา 18/11/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ของโรงพยาบาลพังงา 10/11/2557

- สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ของโรงพยาบาลพังงา 04/11/2557

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจำนวน 17 หลัง ของโรงพยาบาลพังงา 30/10/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ของโรงพยาบาลพังงา 24/10/2557

- ร่างขอบเขตงาน(TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลพังงา 21/10/2557

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 15/10/2557

- เอกสารประกอบการประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 06/10/2557

- สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ของโรงพยาบาลพังงา 30/09/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 03/09/2557

- สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ของโรงพยาบาลพังงา 29/08/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2557

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 20/08/2557

- สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 20/08/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 31/07/2557

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16/07/2557

- ขายทอดตลาดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลพังงา 07/07/2557

- รายงานผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ร่วมระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 03/07/2557

- ผลการคัดเลือกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด จังหวัดพังงา 03/07/2557

- สอบราคาซื้อตู้ข้างเตียง ของโรงพยาบาลพังงา 24/06/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับประจำอาคารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 18/06/2557

- ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ของโรงพยาบาลพังงา 16/06/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพังงา 16/06/2557

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับประจำอาคารผู้ป่วย 28/05/2557

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 26/05/2557

- สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 3) 22/05/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับประจำอาคารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพังงา 22/05/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ของโรงพยาบาลพังงา 22/05/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพังงา 22/05/2557

- สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ Hb Typing ของโรงพยาบาลพังงา 19/05/2557

- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลพังงา 08/05/2557

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 08/05/2557

- สอบราคาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพังงา 30/04/2557

- สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของโรงพยาบาลพังงา 23/04/2557

- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิตอล ฟลูโอโรสโคป ของโรงพยาบาลพังงา 22/04/2557

- สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 18 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 17/04/2557

- สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อและน้ำยา CD4 T-lymphocyte ของโรงพยาบาลพังงา 01/04/2557

- สอบราคาซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ของโรงพยาบาลพังงา 19/03/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 18/03/2557

- สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลพังงา 18/03/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลพังงา 18/03/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ สำหรับอาคารผู้ป่วย 120 เตียง ของโรงพยาบาลพังงา 31/01/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องล้างจาน) ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 28/01/2557

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือด จำนวน 10 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 28/01/2557

- สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 28/01/2557

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) ของโรงพยาบาลพังงา 22/01/2557

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตที่ 11 21/01/2557

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือด จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/01/2557

- สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในอาคารผู้ป่วย 120 เตียง ของโรงพยาบาลพังงา 20/01/2557

- สอบราคาจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อต่ออาคารผู้ป่วย 120 เตียง ของโรงพยาบาลพังงา 02/01/2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง