พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา 27/05/2563

- แผนการจัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลพังงา 01/05/2563

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 29/04/2563

- แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ โรงพยาบาลพังงา 29/04/2563

- แผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 28/04/2563

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 31/01/2563

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 06/01/2563

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 18/12/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 16/12/2562

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 09/12/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 15/11/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 05/11/2562

- แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 30/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 30/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 24/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 18/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพังงา 02/10/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 13/09/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 13/09/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 10/09/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 09/09/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 02/09/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 08/08/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/07/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 27/06/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 06/06/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 17/04/2562

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/04/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 20/03/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 12/02/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 22/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/12/2561

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 14/12/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 09/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 06/11/2561

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 19/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 08/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/08/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 11/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 06/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 05/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง