พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

เอกสารการประชุม

- เอกสารการประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ปี 2556     

- Learn Health Care **ผอ.ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย โรงพยาบาลพังงา     

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง