นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

เอกสารการประชุม

- เอกสารการประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ปี 2556     

- Learn Health Care **ผอ.ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย โรงพยาบาลพังงา     

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง