นพ.สุพจน์  ภูเก้าล้วน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

  •  

 

 

 

 

 

เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนา รพ.

โครงสร้าองค์กร

หน่วยงาน รพ.พังงา

ผู้อุปการะคุณ

รางวัลความภาคภูมิใจ

Download

Fax Claim

Web - Mail

 

 

  • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- โรงพยาบาลพังงา เปิดให้บริการ คลินิกพฤติกรรมสุขภาพ

- เอกสารประกอบการประชุม "ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพบเจ้าหน้าที่" เอกสาร1  เอกสาร2

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

- ตัวชี้วัดระดับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556-2559

- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นข้าวอร่อย

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- สอบราคาซื้อแผ่นทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด ของโรงพยาบาลพังงา 18/11/2557

- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงของโรงพยาบาลพังงา 10/11/2557

- สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วย คลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพังงา 04/11/2557

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลพังงา 17 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/10/2557

- สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ของโรงพยาบาลพังงา 24/10/2557

- ร่างเอกสารจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจำนวน 17 หลัง ของโรงพยาบาลพังงา 21/10/2557

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 15/10/2557

- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลพังงา 06/10/2557

ข่าวที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง