พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

  • Css Template Preview

ข่าวกิจกรรม

บริษัท เอซีพีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด มอบเครื่องมือแพทย์ 17 ตุลาคม 2561

กิจกรรม วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2561

สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๖ "จากผังพัฒนา สู่...พังงาแห่งความสุข" 14 ตุลาคม 2561

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  14 ตุลาคม 2561

พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ”  12 ตุลาคม 2561

ต้อนรับแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ 08 ตุลาคม 2561

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560-2561 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) โรงพยาบาลพังงา 12/10/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพังงา 21/09/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 18/09/2561

- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพังงา 14/09/2561

- รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (นักจัดการงานทั่วไป / เจ้าพนักงานการเงินแและบัญชี) โรงพยาบาลพังงา 10/09/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 31/08/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 16/08/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 06/08/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 06/08/2561

- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 17/07/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 03/07/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) โรงพยาบาลพังงา 03/07/2561

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 16/10/2561

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา 11/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ 08/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 03/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 01/10/2561

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงา และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 12/09/2561

- ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 07/09/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 29/08/2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา27/08/2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 27/08/2561

- (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า (e-biding) 27/08/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/08/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 11/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 06/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 05/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2560

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 10/01/2560

- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลพังงา 26/12/2559

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลพังงา 23/12/2559

- แบบรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลพังงา 06/12/59

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง