พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

  • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รับสมัครจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2561 รายละเอียด 03/12/2561

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2562 19/11/2561

- แบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ ด้วย HPI (สำหรับหัวหน้างานเท่านั้น) 07/11/2561

- คู่มือปฏิบัติแผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โรงพยาบาลพังงา 07/06/2561

- ประกาศโรงพยาบาลพังงาเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน 04/06/2561

- ขออนุญาติเผยแพร่เอกสาร รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 04/06/2561

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพังงา 24/05/2561

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพังงา 9 ธันวาคม 2561

วันดินโลก “Be the Solution to Soli Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” 6 ธันวาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2561

พิธีรับมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา 12 พฤศจิกายน 2561

สมหวังเงินสั่งได้ สนับสนุนแจกกระเป๋าผ้าเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน 31 ตุลาคม 2561

พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run For Health 2018 28 ตุลาคม 2561

พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 25 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักเกณฑ์ / นโยบาย

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 02/04/2561

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 02/04/2561

- ระเบียบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ระเบียบด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งาน โรงพยาบาลพังงา 08/03/2561

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 29/09/2560

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560-2561 โรงพยาบาลพังงา

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

- ประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา 25/08/2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- ทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา ปี 2560 - 2564

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพังงา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงาและอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 07/12/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการพัสดุ) โรงพยาบาลพังงา 30/11/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 28/11/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 26/11/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 09/11/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 26/10/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) โรงพยาบาลพังงา 12/10/2561

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพังงา 21/09/2561

- รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (นักจัดการงานทั่วไป / เจ้าพนักงานการเงินแและบัญชี) โรงพยาบาลพังงา 10/09/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 31/08/2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพังงา 16/08/2561

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 06/08/2561

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ11/12/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ26/11/2561

- ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(e-bidding) โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 14 รายการ 16/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 06/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 02/11/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 5 รายการ 19/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 2 รายการ 16/10/2561

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา 11/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 11 รายการ 08/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 4 รายการ 03/10/2561

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยา 1 รายการ 01/10/2561

ดูทั้งหมด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 28/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 16/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 09/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 06/11/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 19/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 08/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 03/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังงา 01/10/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/08/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 11/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 06/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 05/07/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 16/02/2561

- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 04/01/2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 08/12/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 23/11/2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพังงา 21/11/2560

- แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพังงา 01/11/2560

 

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง