นพ.สุพจน์  ภูเก้าล้วน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

  •  

 

 

 

 

 

เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนา รพ.

โครงสร้าองค์กร

หน่วยงาน รพ.พังงา

ผู้อุปการะคุณ

รางวัลความภาคภูมิใจ

Download

Fax Claim

Web - Mail

 

 

  • Css Template Preview

ไฮไลท์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- VDO นโยบายเร่งรัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- ตัวชี้วัดระดับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556-2559

- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นข้าวอร่อย

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


ข่าวที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง