นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เอกสารเผยแพร่ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การเจรจาไกล่เกลี่ยและบริหารความขัดแย้งจากการร้องเรียนทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ร่างจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- ตัวชี้วัดระดับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556-2559

- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นข้าวอร่อย

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


รับสมัคร

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักโภชนาการ)โรงพยาบาลพังงา 28/07/59

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานประจำห้องยา) โรงพยาบาลพังงา 21/07/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักโภชนาการ) โรงพยาบาลพังงา 15/07/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (พนักงานทำความสะอาด) โรงพยาบาลพังงา 14/07/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลพังงา 07/07/59

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพังงา 30/06/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักโภชนาการ) โรงพยาบาลพังงา 27/06/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพังงา 22/06/59

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 17/06/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รายวัน (พนักงานประจำห้องยา) โรงพยาบาลพังงา 16/06/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) โรงพยาบาลพังงา 13/06/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)โรงพยาบาลพังงา 06/06/59

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 13/10/2559

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 30/09/2559

- สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของโรงพยาบาลพังงา 20/09/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาทางอิมมูโนวิทยาและเครื่องมือวิเคราะห์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 25/04/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/04/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 19/04/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์กรด-ด่าง ก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 04/04/2559

- สอบราคาซื้อยาน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 21 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 04/04/2559

- สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 31/03/2559

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 25/03/2559

- สอบราคาซื้อยา salmeterol 50 mcg / fluticasone 250 mcg แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 15/03/2559

- สอบราคายา 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 15/03/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2559

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง