นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยมะเร็งครั้งที่3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

- การเจรจาไกล่เกลี่ยและบริหารความขัดแย้งจากการร้องเรียนทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ร่างจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- ตัวชี้วัดระดับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556-2559

- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นข้าวอร่อย

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


รับสมัคร

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลพังงา 12/02/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลพังงา 19/01/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลพังงา 25/12/58

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 28/07/58

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา(สอบสัมภาษณ์) 15/07/58

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 25/06/58

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 11/06/58

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลพังงา 27/03/58

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตำแหน่งโภชนากร โรงพยาบาลพังงา 19/03/58

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 10/03/58

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- สอบราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 8/09/2559

- สอบราคาซื้อยา Manidipine 10 mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2559

- สอบราคาซื้อยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg, SR tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2559

- สอบราคาซื้อยา Strontium ranelate 2gm, oral powder แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2559

- สอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 14/01/2559

- สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดแบบอัตโนมัติ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 30/12/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/12/2558

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 25/12/2558

- สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด 2 ชนิด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2)09/11/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/10/2558

- สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพังงา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 26/10/2558

- สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ของโรงพยาบาลพังงา 21/10/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณ ของโรงพยาบาลพังงา ระยะเวลา 5 เดือน 20/10/2558

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพังงา 09/10/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09/10/2558

- ประมูลจ้างบริการดำเนินกิจกรรมร้านอาหารสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา 01/10/2558

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง