นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพังงาและเครือข่าย ครั้งที่ 10

- การเจรจาไกล่เกลี่ยและบริหารความขัดแย้งจากการร้องเรียนทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ร่างจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- ตัวชี้วัดระดับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556-2559

- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นข้าวอร่อย

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


รับสมัคร

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 แหน่ง โรงพยาบาลพังงา 18/05/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)โรงพยาบาลพังงา 16/05/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (พนักงานบริการ) โรงพยาบาลพังงา 18/04/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)โรงพยาบาลพังงา 05/04/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ)โรงพยาบาลพังงา 30/03/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)โรงพยาบาลพังงา 15/03/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด/พนักงานขับรถยนต์)โรงพยาบาลพังงา 23/02/59

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลพังงา 12/02/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลพังงา 19/01/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลพังงา 25/12/58

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- สอบราคาซื้อน้ำยาทางอิมมูโนวิทยาและเครื่องมือวิเคราะห์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 25/04/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/04/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 19/04/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์กรด-ด่าง ก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 04/04/2559

- สอบราคาซื้อยาน้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 21 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 04/04/2559

- สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 31/03/2559

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 25/03/2559

- สอบราคาซื้อยา salmeterol 50 mcg / fluticasone 250 mcg แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 15/03/2559

- สอบราคายา 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 15/03/2559

- สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2559

- การจัดซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงพยาบาลพังงา 11/03/2559

- สอบราคาสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 08/03/2559

ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง