นพ.สุพจน์  ภูเก้าล้วน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

  •  

 

 

 

 

 

เมนูหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนา รพ.

โครงสร้าองค์กร

หน่วยงาน รพ.พังงา

ผู้อุปการะคุณ

รางวัลความภาคภูมิใจ

Download

Fax Claim

Web - Mail

 

 

  • Css Template Preview

ไฮไลท์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพังงา

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- ตัวชี้วัดระดับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556-2559

- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นข้าวอร่อย

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 28/07/58

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา(สอบสัมภาษณ์) 15/07/58

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 25/06/58

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 11/06/58

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลพังงา 27/03/58

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตำแหน่งโภชนากร โรงพยาบาลพังงา 19/03/58

- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพังงา 10/03/58

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09/10/2558

- ประมูลจ้างบริการดำเนินกิจกรรมร้านอาหารสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพังงา 01/10/2558

- สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วยจำนวน 34 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 28/09/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการขนและเผาขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 28/09/2558

- สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด 2 ชนิด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 22/09/2558

- สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลพังงา 17/09/2558

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28/08/2558

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 21/08/2558

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 13/08/2558

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 03/08/2558

- สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก สำหรับห้องพิเศษตึกราษฎร์และตึกสงฆ์ ของโรงพยาบาลพังงา 16/07/2558

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา(ครั้งที่ 2) 01/07/2558

ดูทั้งหมด

ข่าวที่น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง