นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีการส่องกล้อง(Laparoscopic Trans extraperitoneal hernioplasty) ในโรงพยาบาลพังงา

- เอกสารเผยแพร่ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- การเจรจาไกล่เกลี่ยและบริหารความขัดแย้งจากการร้องเรียนทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ร่างจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิทยาศาตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 24/03/60

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ ฝ่ายโภชนาการ) โรงพยาบาลพังงา 22/03/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพังงา 20/03/60

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลพังงา 27/02/60

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลพังงา 15/02/60

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลพังงา 30/01/60

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลพังงา 26/01/60

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/03/2560

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพังงา 14/03/2560

- ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 28/02/2560

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 27/02/2560

- ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 20/02/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลพังงา 20/02/2560

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 10/02/2560

- สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 10/02/2560

- สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ แบบสราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 03/02/2560

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 02/02/2560

- ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 26/01/2560

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง