นพ.อรุณ  สัตยาพิศาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 • เมนูหลัก
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการพัฒนา รพ.
 • โครงสร้าองค์กร
 • หน่วยงาน รพ.พังงา
 • ผู้อุปการะคุณ
 • รางวัลความภาคภูมิใจ
 • Download
 • Fax Claim
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail
 • Web - Mail

 

 

 

 

 • Css Template Preview

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- เอกสารเผยแพร่ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลพังงา

- การเจรจาไกล่เกลี่ยและบริหารความขัดแย้งจากการร้องเรียนทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ร่างจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข

- หลักเกณฑ์ในการยื่นขอเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียน

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2558

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

- นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลพังงา

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ / ชุดรายการครุภัณฑ์การแพทย์

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง / อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลพังงา

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

- ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์อาพาธ


รับสมัคร

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โรงพยาบาลพังงา 28/12/59

- ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) โรงพยาบาลพังงา 20/12/59

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โรงพยาบาลพังงา 20/12/59

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลพังงา 20/12/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพังงา 17/11/59

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (พนักงานทำความสะอาด) โรงพยาบาลพังงา 14/07/59

 

จัดซื้อ / จัดจ้าง / ราคากลาง

- ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 04/01/2560

- ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (39.10.16.00) 16/12/2559

- สอบราคาซื้อยาจำนวน 1 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 16/12/2559

- สอบราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 24/11/2559

- สอบราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้า Intraocular แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 17/11/2559

- สอบราคาซื้อ Intravenous Catheter แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 17/11/2559

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 11/11/2559

- สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 09/11/2559

- สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา 09/11/2559

- ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพังงา 26/10/2559

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา 13/10/2559

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง