พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

 

 

 

 

 

ปฏิทิน

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

สาระน่ารู้
การเลือกใช้ยา
สมุนไพรน่ารู้
หมอชาวบ้าน
ธรรมะบำบัด
ดูแลสุขภาพ
ตำรายาน่ารู้
คอมพิวเตอร์

 

อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพังงา

- ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ปี 2560

- อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุขปี 2560 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3

- อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- ปรับปรุงและแก้ไขอัตราค่าบริการห้องพิเศษ(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพังงา ปี 2560

- อัตราค่ารถบริการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลพังงา

- อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขโดยกรมบัญชีกลาง

- การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง