เมนบอร์ด (Mainboard, Motherboard) เป็นแผนวงจรหลักในคอมพิวเตอร์มี
ลักษณะเป็นแผ่นเซอร์กิตPCB(Print Circuit Board) เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆรวมทั้ง ซีพียู,หน่วยความจำหรือRAM และแคช(Cache) ซึ่งเป็นหน่วยความจำความ
เร็วสูงสำหรับพัก  ข้อมูลระหว่างซีพียูและแรม
	
	หน้าที่ของเมนบอร์ด	
	ชนิดของเมนบอร์ด
	ระบบบัสและสล็อตของเมนบอร์ด	
   	ชิปเซ็ต(Chipset)
	ชิปรอมไบออสและแบตเตอรี่แบ็คอัพ
	จัมเปอร์และดิพสวิทช์
	พอร์ตและคอนเน็คเตอร์
	อุปกรณ์ประเภท Onboard
	อุปกรณ์เสริมอื่นๆ บนเมนบอร์ด  
	เมนบอร์ดสำหรับค่ายต่างๆ