ชิปเซ็ต (Chipset)


	ชิปเซ็ตเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งบนเมนบอร์ด ซึ่งชิปเซ็ตแต่ละยี่ห้อ 
แต่ละรุ่น จะมีคุณสมบัติควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างกัน ซึ่งบริษัทที่ผลิตซีพียูออก
มาจำหน่ายอย่าง Intel และ AMD มักจะผลิตชิปเซ็ตออกมาเพื่อรองรับซีพียูของตนเอง
ด้วยในปัจจุบันนี้ผู้ผลิตชิปเซ็ต มักจะรวมเอาส่วนการแสดงผลกราฟฟิคเข้าไปด้วย เพื่อ
จำหน่ายให้กับ OEM ที่ต้องการประกอบเครื่องขายในราคาถูกเช่น Intel ซึ่งได้รวมเอา
วงจรแสดงผลกราฟฟิครุ่น i860 รวมเข้าไว้กับชิปเซ็ต i815 หรือ SiS ได้รวมเอาวงจร
แสดงผลกราฟฟิครุ่น SiS 530,620,6326 เข้าไว้กับชิปเซ็ต SiS เป็นต้น ชิปเซ็ตรุ่นใหม่
มักจะมาเพื่อรองรับในการทำงานกับหน่วยความจำแบบใหม่คือ DDR SDRAM ซึ่งมี
ความเร็วในการทำงานสูงกว่า SD RAM ถึงกว่าเท่าตัว 

	ชิปเซ็ตของค่ายต่างๆ
		Intel
		AMD
		VIA
		ALi
		SIS
		NVIDIA