§ҹШ͹ Ȩԡ¹ 53 4
§ҹШ͹ Ҥ 2553
¹
ѹ
˹§ҹ觫
֧
ͧ
ҧѺԴͺ
ѹ
šûԺѵԧҹ
0001/54
0002/54
0003/54
0004/54
0005/54
0006/54
0007/54
0008/54
0009/54
0010/54
0011/54

1 53
1 53
1 53
1 53
1 53
1 53
1 53
1 53
1 53
1 53
1 53

3
֡
7
4
ҹ˹
ҹ˹
ҹ˹
2
2
ͧʹ

öͽ״
öᵡ
ͧѺҡͧѡ
ʹ ͧ 8 оԺ
ʹͧ оԺ
㺻Ѵҽ 111 йͧ
¹ѹͧ ͧ 5728
¹ͧѹͧ 456
Դ駾Ѵͧҧͧ
Langne 信оԺ
ҤͺͧѺش
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧѺ
ҧѺ
ҧѺ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
1 53
1 53
1 53
1 53
1 531 53
1 53
1 53

º
º
º
º
º
͡
͡
͡
º
º
º
0012/54
0013/54
0014/54
0015/54
0016/54
0017/54
0018/54
0019/54
0020/54
0021/54
0022/54
0023/54
0024/54
0025/54
0026/54
0027/54
0028/54
0029/54
0030/54
0031/54
0032/54
0033/54
0034/54
0035/54
0036/54
0037/54
0038/54
0039/54
0040/54
0041/54
0042/54
0043/54
0044/54
0045/54
0046/54
0047/54
0048/54
0049/54
0050/54
0051/54
0052/54
0053/54
0054/54
0055/54
0056/54
0057/54
0058/54
0059/54
0060/54
0061/54
0062/54
0063/54
0064/54
0065/54
0066/54
0067/54
0068/54
0069/54
0070/54
0071/54
0072/54
0073/54
0074/53
0075/54
0076/54
0077/54
0078/54
0079/54
0080/54
0081/54
0082/54
0083/54
0084/54
0085/54
0086/54
0087/54
0088/54
0089/54
0090/54
0091/54
0092/54
0093/54
0094/54
0095/54
0096/54
0097/54
0098/54
0099/54
0100/54
0101/54
0102/54
0103/54
0104/54
0105/54
0106/54
0107/54
0108/54
0109/54
0110/54
0111/54
0112/54
0113/54
0114/54
0115/54
0116/54
0117/54
0118/54
0119/54
0120/54
0121/54
0122/54
0123/54
0124/54
0125/54
0126/54
0127/54
0128/54
0129/54
0130/54
0131/54
0132/54
0133/54
0134/54
0135/54
0136/54
0137/54
0138/54
0139/54
0140/54
0141/54
0142/54
0143/54
0144/54
0145/54
0146/54
0147/54
0148/54
0149/54
0150/54
0151/54
0152/54
0153/54
0154/54
0155/54
0156/54
0157/54
0158/54
0159/54
0160/54
0161/54
0162/54
0163/54
0164/54
0165/54
0166/54
0167/54
0168/54
0169/54
0170/54
0171/54
0172/54
0173/54
0174/54
0175/54
0176/54
0177/54
0178/54
0179/54
0180/54
0181/54
0182/54
0183/54
0184/54
0185/54
0186/54
0187/54
0188/54
0189/54
0190/54
0191/54
0192/54
0193/54
0194/54
0195/54
0196/54
0197/54
0198/54
0199/54
0200/54
0201/54
0202/54
0203/54
0204/54
0205/54
0206/54
0207/54
0208/54
0209/54
0210/54
0211/54
0212/54
0213/54
0214/54
0215/54
0216/54
0217/54
0218/54
0219/54
0220/54
0221/54
0222/54
0223/54
0224/54
0225/54
0226/54
0227/54
0228/54
0229/54
0230/54
0231/54
0232/54
0233/54
0234/54
0235/54
0236/54
0237/54
0238/54
0239/54
0240/54
0241/54
0242/54
0243/54
0244/54
0245/54
0246/54
0247/54
0248/54
0249/54
0250/54
0251/54
0252/54
0253/54
0254/54
0255/54
0256/54
0257/54
0258/54
0259/54
0260/54
0261/54
0262/54
0263/54
0264/54
0265/54
0266/54
0267/54
0268/54
0269/54
0270/54
0271/54
0272/54
0273/54
0274/54
0275/54
0276/54
0277/54
0278/54
0279/54
0280/54
0281/54
0282/54
0283/54
0284/54
0285/54
0286/54
0287/54
0288/54
0289/54
0290/54
0291/54
0292/54
0293/54
0294/54
0295/54
0296/54
0297/54
0298/54
0299/54
0300/54
0301/54
0302/54
0303/54
0304/54
0305/54
0306/54
0307/54
0308/54
0309/54
0310/54
0311/54
0312/54
0313/54
0314/54
0315/54
0316/54
0317/54
0318/54
0319/54
0320/54
0321/54
0322/54
0323/54
0324/54
0325/54
0326/54
0327/54
0328/54
0329/54
0330/54
0331/54
0332/54
0333/54
0334/54
0335/54
0336/54
0337/54
0338/54
0339/54
0340/54
0341/54
0342/54
0343/54
0344/54
0345/54
0346/54
0347/54
0348/54
0349/54
0350/54
0351/54
0352/54
0353/54
0354/54
0355/54
0356/54
0357/54
0358/54
0359/54
0360/54
0361/54
0362/54
0363/54
0364/54
0365/54
0366/54
0367/54
0368/54
0369/54
0370/54
0371/54
0372/54
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
4 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 54
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
6 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 54
7 54
7 54
7 54
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
8 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
12 53
12 53
12 53
12 53
12 53
12 53
12 53
12 53
12 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
13 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
18 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
27 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
28 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
29 53
غѵ˵
ҸԷ
4
͹
ҡ
6
ŵҺ
ICU
ICU
ICU
ҾӺѴ
غѵ˵
¡
á˭ԧ
á˭ԧ
ٹ
OR
ҹا
Ѫ
ŵҺ
غѵ˵
¡
غѵ˵
ҹا
Ǫ
á
á
á
á
3
ͧʹ
ͧʹ
3
OPD
OPD
OPD
¡
¡ҧ
Ҿ
ء˭ԧ
á
ѹ
ѧʹ
¡
ٵԡ
ͧѵ
4
4
¡
á˭ԧ
1
1
4
Ң
Ң
Ң
ҡ
3
ͧ OPD
OR
á
ѹ
͹
2
ٹ͹
ѧا
OPD
OPD
1
1
͹
4
ҹا
غѵ˵
¡ҧ
¡ҧ
6
6
1
OPD
¡˭ԧ
ICU
2
2
á
á
ا
ҹ˹
ҹ˹
ӹѡҹ
ӹѡҹ
2
2
6
ѹ
غѵ˵
غѵ˵
֡
֡
֡
ͧʹ
OR
¡
¡
¡
7

1
4
4
͹
OPD
1
÷
ʴ
ʴ
ҡ
¡
OR
OR
Ǫ
á
3
3
ѹ
¡
ٹù
ٹù
ا
ٹ
1
6
6
¡˭ԧ
¡˭ԧ
ŵҺ
ͧҵѴ
á
7
7
7
ͧ ;մ
ICU
ICU
غѵ˵
1
ӹѡ
ŵҺ
ŵҺ
7
7
͹
͹
6
2
ҡ
ҸԷ
ҸԷ
;մ
¡ҧ
ӹѡ
ICU
3
3
ҡ
ͧʹ
غѵ˵
غѵ˵
غѵ˵
á
¡
á
á
ӹѡҹ
á
ӺѴ
ҹ˹
OPD
غѵ˵
غѵ˵
غѵ˵
4
4
4
4
ٹ
˭ԧ
4
2
ͧҵѴ
á
á
á
4
3
3
;մ
;մ
ͧҵѴ
;ѡҺ
ٹԵع
3
á˭ԧ
ͧʹ
6
;ѡҺ
á
4
2
ٹԵع
ٹ
ѹ
ѹ
ѹ
7
֡
֡
֡
1
1
غѵ˵
غѵ˵
غѵ˵
غѵ˵
2
ҹ˹
ѭ
ͧҵѴ
ͧҵѴ
¡
6
á˭ԧ
4
¡
¡˭ԧ
ѹ
ѹ
غѵ˵
3
֡
ICU
2
3
3
4
ξմ
2
ѹ
ѹ
3
آ֡
á
ICU
7
7
7
Ǫ
2
á˭ԧ
á˭ԧ
á˭ԧ
ا
3
3
3
ا
4
4
3
غѵ˵
غѵ˵
2
ͧҵѴ
ͧҵѴ
2
2
֡
¡˭ԧ
4
4
6
3
¡ҧ
OPD
OPD
OPD
3
3
3
3
OPD
OPD
¡
غѵ˵
غѵ˵
ҡ
OR
ҾӺѴ
¡ҧ
2
ҧ俿
¡
ҡ
7
á
á
OR
OR
OPD
2
2
¡
¡
á
͹
ͧǨ
OPD
7
ͧѵ
3
1
3
غѵ˵
غѵ˵
á˭ԧ
á˭ԧ
ҾӺѴ
ѡ͡
ѡ͡
6
á
Է
Է
ҹ˹
2
7
4
4
3Ѻ
ͧѺҡչ
§俿һѺдѺ
١Դе٪ش
͡ӻԴʹԷ 4 ش
еͧ Դ
еͧӽ״
ͧѺҡ
ʹ信оԺ
ѡ
ǡе俿Ҿ
Coff
ͧػóԴ
ͧӧҹNo4
ͧӧҹNo5
ʧҧ§
¨俿ҢҴ
ŻӢͶѧ觻
ͧѺҡ
еٺҹѺش
ҧҧͧкµѹ
ͧӧҹ͵
ҧҧͧ˭ԧѹ
͹ث͵
硡§͵ѡ
硡§ش
硡§ش
ö繹§ѧ
öҹͪش
ʹ信оԺ
ö觼ش
ѡǪЪش
ǹ͹͹͵ش
ҧҧͤԡõᵡ
俹§
Ѵ⤨ªѡҴ
ʹ信оԺ
Ѿ
ҧͧѺҡ
һԴк¹Ǫش
ͧ ѹ
Ѵ
ͧʹش
ѡͧӤش
ͧѴѹͷ
ྴҹͧչǫ
ͧӧҹ оԺ
ҧҧ˹ͧ
§·ѺдѺش
ͧѺҡչ
§ҧŧ
ⶻеѹ
ǹ§
˹٪ش
ѴسԪش
Ѻʧ
дѺ
ԿоԺ
ͧӧҹ Դ
ʹԿоԺ
öع
ʹ信оԺ
·Դ
Ҫѡáᵡ
Դ͵ἧǧ俿
¹١Դе
Դ駻ͧѡ
ʹ信оԺͧѡ
ͧѺҡչ´
ʹԿоԺ
͹ѵԷӵͼ 2
ʹͧӼ¡оԺ
ͧѴҡ Low air
͡ਹ
Ͷ͹ͧ触
ͧ触
ʹͧ¡оԺ
Ŵ俷ҧԹ
͵俿
ͧѺҡչ
ǹͪش
º俩ءԹ
ѡǪЪش
§俿һѺдѺ
ҧҧͧҴѹ
º
͹ᵡdz֡Ǫʵ
ͧ¹ ѷҾ
͹  111
еǺҹѡ ͡ ״
͡ҧӺҹѡ ͡
پ鹪ش
ʹ信оԺ
ҧҧ͵ѹ
ͧӿѹ͡
5
Fitter ͧ Sunction 
§俿Ҫش
ҧҧͧ͹ӵѹ
ʹͧش
NST ѭ
ͧ俿ӧҹ
Ѵع
Ҫѡáͧᵡ
ͧѹ
硡§ش
ʹ信оԺ
ʹ信оԺ
Ҫش
ʹͧоԺ
ǵк RO
͵͹ RO ش
ҧ͹
ʹͧǨԴ
ͧѺҡȹ´
ͧѺҡա
Ѿ§
ͧѺҡ§ѧ
ҧҪзͧͧ
ͧӵѹ
͡ӷ͹ӷ駪ش
ҹеͧҵѴش
§
Դ駾Ѵྴҹ
ҹеٵش
ҧͧѺҡ
ʹ信оԺ
ͧѺҡչ
ԷͶ͵ͤش
ẵԷت
Դͧµ֡¹͡
ͧٴ蹪ش
ҧ˹ҡҡͧѺҡ
ҹШ״
Ҿ
ͧѴѹԵ١պش
ͧѡáѹ
չǺdzʹö
ǻѺ§ӧҹ
ʹ信оԺ
ѡáѹ
ʹ信оԺ
ͧѺҡչ
ͺе¡ҡѹ
ͧ硫ش
ͧش
öͪش
ྴҹչ
к¹ͧ
ʹ信оԺ
º俿Ҫش
к¹Ҥ
ͧѺҡչ
ҹеͧش
ö繪ش
еͧǴͤ
͡չ
ͧ Dinamay Ѵ
͹ҧҧҪЪش
ʹ信оԺ
ʹ信оԺ
ͧѴѹԵ
ö
ྴҹչ
ִͧͧ
ͧѺҡ
͹
öêش
ҧͺٿѧᵡ
ǧûԴҾѴ
ͧ褪öҺ
ТǼҹش
ҹеҧҧ
ͧӧҹͧ¡
ͧ
硡§
͹ᵡdzҹѡ
硡§ش
ͧٺӺͻѺҾش
§Źش 551
͡չ´
Ambu ش
͡ਹ
ͧԴŢ
ͧѺҡչ
ͧѺҡ
й͹§ͧ 9
ͧѺҡͧ 7
ʹͧ
ͧѡҧ͹ӵѹ
ö繪ش
ҵԪش
͡ਹѡ
§ҵѴѺдѺ
ྴҹչ
ҷʹԷ
ö繽״
Ҫش
ҧҧҹͧ 5 ѹ
ʹ信оԺ
Тͺdz֡ 1
еͧӼ¾ԡêش
ͧѺҡ
ʹ信оԺ
͡չ´
͹ҧͧ
ҧҧͧ
ʹ信оԺ
Ǵ͵ش
͹
Դ駾Ѵྴҹ
ѡǪЪش
ʹºоԺ
ͻлҵѹ
ͧѺҡչ
ҧ͹ӷա
ͧٴԹٹش
ͧʧش
ҹе͹ԴʹԷ
ʹ˹ҹˡó
˹һеٷҧ
е١ШԴʹԷ
Կ§ѧ
ͧѺҡչ´
еԴ§ѧ
ö§ѧ
§ѺдѺ
§ùѧ
俩ö EMS Դ
ǧûԴҾоԺ
俪ش
ùѧ 551
ش
ҧͧͪش
Ѿ信оԺ
Ѵ駾鹪ش
Կ§ѧ
ҹͪش
ͧѴѹԵ
öùͪش
ҧҧͧ 1 ѹ
ͧ褪§ѧ
¾ҹٹԵӿѹش
öùӽ״
ʹ俷ҧԹ
ʹԿоԺ
ҹǻѺдѺش
ʹͧ 6 оԺ
ʹ信оԺ
ѡǪ
ͧѺҡ§ѧ
Դ駾Ѵ⤨
Ƿк RO
͹ӻл
ǹѡͧ
ʹͧӧҹоԺ
ѡǪ ͧ 5
ʹ俵آҾ
ͼҹ״
ʹ信оԺ
еͧ ͧ 6
ʹ信оԺ
俿ҴѺͧ 10
ʹ信оԺ
ѡáǡѡ
Ҿ͹
͹еͧ
͡ਹش
ͧѺҡ
ྴҹҹѡͧ
Ǽҹͧ 11 ش
ҹͪش
Ѵ
͡ҧҺҹѡͧ
ѡǪͧ 12
ѵҷҹ๡ʧ
ͧѺҡչ
ª褪ö
ѧ᡹ҧѡ
ѡǪЪش
Ѻ steinmenpin
Ҫش
ǡ§ش
ҧͧѺҡ
ҧ§Ҫش
͵Ѻҹеش
ʹ信оԺ
硪ش
ͧѺҡչ
ööŪش
ö繢ͧ
ʹԴ
˹ҵҧШҹԴ
ѾͧǨ 4
ҧͧҵѹ
ʹ信оԺ
ҧҧͧ ѹ
ö§ѧ
ѡǪ Դ
ԴͧͧӼ
еͧ Դ
Ѻ
١Դеͧѡ ER ش
Դ駻俺dzǹ
ͧ͡˭ԧ֡غѵ˵
¹ʹͧӼԡ
¹ͧѧͧӼԡ
¹ѡͧӼԡ
ԴҧҧͧӼԡ
Դ駡ͧ͡˭ԧ 4 ش
Դ駡Шͧ˹ͧӼԡ
͡ѧˡóչ
Ѻ ش
͹
ͧѺҡչ
Դ駡дҹǷô
ͧѡѺͧѡ֡һеټ
ͧ Larynycoscope
Դҡ ͹
ҧҧ͵ѹ
ͧͧ㺾Ѵش
§ͧ 3 ѺдѺ
лͧ͡ਹ
ҧҧͧҴѹ
¨ش
ԿԴ
Шҹչӫ
§俿Ҫش
ʹͧӧҹ оԺ
Ambu ҧ
Ҥͺͧ褪ʹԷ
ྴҹչ
俪ش
ʹԴ
¹ҹѧͧӼ˭ԧ
硡§ش
еͧԴ
ʹ俷ʹöѡҹ¹
硢ҧ§ش
ѡǪЪش
ҧҧͧ͵ѹ
ͧѴѹҧ
Դʹ˹§֡
¹дҹǷ
ͧѡҴ¤§
ö繼ͪش
͡Ӫش
ѴӪ͡
ͧµѹ
Ѿ͡
ͧѺҡչ´
¾ҹҾ 6138
ҹе١Шش
ҹеٵҧ§ش
ͧѺҡͧ 6 չ
§俿ҡ俿
ʹͧ 6 оԺ
ҧ
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧл
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ俿
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ俿
ͧᾷ
ҧл
ҧ
ҧ
ҧл
ҧ俿
ҧл
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҹ
ҹ
ҧ俿
ҧ
ҧл
ҧ
ҧл
ҧѾ
ҧ俿
ҧ俿
ҧѾ
ҧ
ҧл
ҧл
ҧ俿
ͧᾷ
ҧл
ͧᾷ
ҧ
ҧٹ
ҧ俿
ҧл
ͧᾷ
ҧ
ͧᾷ
ҧл
ҧ
ѷ
ѷ
ѷ
ҧл
ҧ俿
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧѾ
ҧл
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ͧᾷ
ͧᾷ
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧл
ͧᾷ
ҧл
ҧ俿
ҧл
ҧл
͡
͡
ҧٹ
ҧл
ҧ
ҧ俿
ҧл
ͧᾷ
ҧ
ͧᾷ
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ俿
ҧл
ҧл
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧл
ҧл
ͧᾷ
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧѾ
ҧ
ҧл
ҧл
ҧл
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧٹ
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧѾ
ͧᾷ
ҧл
ҧл
ͧᾷ
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ҧ
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧ
ҹٹ
ҹл
ҧ俿
ҧ俿
ҧл
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧл
ͧᾷ
ҧл
ҧ俿
ҧ俿
ͧᾷ
ҧ
ҧٹ
ҧ
ҧ
ҧл
ҧ
ͧᾷ
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧл
ҧ
ҧٹ
ͧᾷ
ҧ
ҧл
ҧ
ҧ俿
ҧ͡
ҧл
ͧᾷ
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧл
ҧ
á
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧٹ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧл
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧл
ҧл
ҧл
ҧ俿
ҧ
ҧл
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ҧл
ҧ
ҧл
ͧᾷ
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ
ͧᾷ
ͧᾷ
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ俿
ͧᾷ
ҧ
ҧ
ҧѾ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧл
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧл
ҧ
ҧ俿
ͧᾷ
ҧл
ҹл
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ҧ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ俿
ҧл
ҧѾ
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧٹ
ҧл
ҧ
ҧѾ
ҧл
ҧл
ҧ俿
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧл
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ
ҧѾ
ҧл
ҧ俿
ҧл
ҧ
ҧл
ҧٹ
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ҧٹ
ҧл
ҧл
ҧл
ҧл
ҧл
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧ
ҧ
ͧᾷ
ҧ俿
ҧл
ҧ俿
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧл
ͧᾷ
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ俿
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧٹ
ҧ俿
ҧ俿
ҧ
ҧ
ҧ
ҧ俿
ҧ
ҧл
ҧл
ͧᾷ
ͧᾷ
ҧ俿
ҧ
ͧᾷ
ҧ
ҧл
ҧ
ҧл
ҧѾ
ҧ
ҧѺ
ҧ
ҧ
ҧ
ͧᾷ
ҧ俿4 53
4 53

4 53
4 53
4 53
Դ
4 53
4 53
4 53


4 53


4 53

-
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
-
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
5 53
11 53

5 53
5 53
5 53
5 53
8 53
                  
5 53
5 53

6 53

6 53
-
6 53
6 53

6 53

6 53
4 53-
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
5 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53
7 53

7 53
7 538 53
8 53
8 53
8 53
4 53

8 53

8 53
֡
-
-


8 53
8 53
11 53
11 53
11 53
11 53

11 53
11 53
11 53
11 53


11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
11 53
18 53
12 53
12 53
12 53
12 53

12 53
13 53
12 53
12 53
13 53
13 53
13 53
19 53
13 53
13 53
13 53


13 53

13 53
11 53
13 53
13 53
13 53
13 53

13 53
13 53
()
13 53
14 53
14 53

14 53
14 53
14 53
14 53
14 53

14 53
14 53
14 53
14 53
14 53
()

15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
15 53
()
15 53
15 53

15 53


14 53

18 53
18 53
18 53
18 53


18 53
18 53
18 53

18 53
18 53

18 53
18 53
18 53
19 53
19 53


19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53
19 53

19 53
19 53
       
19 53
19 53

19 53
19 53
20 53
20 53
20 53
20 53

20 53
20 53

20 53


20 53
20 53

20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53
20 53

20 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 53
21 5321 53
21 53
21 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53
22 53

22 53
22 53
22 53
22 53         
22 53
22 53

22 53
22 53
22 53
26 53
26 53
26 53

26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
26 53
27 53
26 53

27 53

27 53

27 53
27 53
27 53
27 53
27 53

27 53
27 53

27 53

27 53
27 53
27 53
27 53


28 53
28 53


28 53
28 53

28 53
28 53
28 53

28 53

28 53

28 53
28 53
28 53
28 53


29 53
29 5329 53
29 53

29 53
29 53
29 53
29 53

º
º

º
º
º
ʹԹ
º
º
º


º


º

ͫ
º
º
º
º
º
ͫ
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ʹԹ
º
º
º
º
º
ʹԹ                         
º
º

º

º
ʹԹ
º
º

º

º
ºͫ
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ӡѺ 3
ԡͧʹԹ
º
º

ʹԹ

º
º
º
º
º
ʹԹ
º

º
繢ͧҹѡ
ͫ
ԡͧ


º
º
º
º
º
º
ҧ͡
º
º
º
º
觫ѷ
觫ѷ
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ᷧش
º
º
º
º
º
«µ
º
º
º
º
º
º
ԡ
º
º
º
º
觫͡
ԡ
º
ʹԹ
º
º
º
º
º
º
觫ѷ
º
º
ʹԹ
º
º
º
ʹԹ
º
º
º
º
º
ͫ
º
º
º
º
º
ʹԹ
ԡͧ
º
º
º
º
º
º
º
ᷧش
ʹԹ
º
º
ʹԹ
º
ԡͧ
觫͡
º
º
º
º
º
͡
ʴث
º
º
º

º
º
ǧ齹դ٧
º
º
º
º
º

͡
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
駼ѺѺԴͺ
º
º
ѧԹ
º
º
º
º
º
º
ʹԹ
º
º
ѧԹ
º
ѧԹ
º
º
͡
º
ᷧش
º
º
º
º
º
ѧԹ
º
º
º
º
º
ᷧش
º
º
º
º
¹Ѵ
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
͡
º
º
º
º
º
º
͡
º
º
º
º
º
º

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

º

º

º
º
º
º
º

º
º

ᷧش
ԡ
º
º
ԡ
ᷧش
ԡ

º
º
ѧǨͺ

º
º
͡
º
º
ᷧش
ԡ
º
ԡ
º
͡
º
º
º
º


º
ԡ
ԡ
ԡ
ѧǨͺ
º

ԡ

º
º

º
º
º
ѧǨͺ
º
ҹا
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
           "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
            "
          "
          "
          "
          "
          "
          "
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
ѹԨ   Ҩ˹§ҹԡҧǴ зѺ 赡ҧҹ觫     ·ȹ    ֧ͤ㨢ͧѺԡ
ҹاçҺйͧ  
                            
º÷ ӹ¡ çҺйͧ
9
:
3͹Ѻ