ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสามพรานกำลังสร้างตึกผู้ป่วยใน 120 เตียง ณ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 034-311021,034-321998 ต่อ 220,110