โรงพยาบาลทองแสนขัน   มุ่งมั่นมาตรฐาน   บริการประทับใจ      
 
 
        เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
ทำเนียบผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายสาธารณสุขชุมชน
ฝ่ายแผนงานและประกันสุขภาพ
คปสอ.ทองแสนขัน
 
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (ยานอนหลับ)
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (แอล เอส ดี)
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน
เปิดเมนูอาหารก่อมะเร็ง มหันตภัยจากการบริโภค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ร้ายแรงกว่าเดิม
ไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu)

       
โครงการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ประสานมือกันสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน
โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่กับสำนึกสาธารณะ

มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพอำเภอทองแสนขัน

ระบบรายงาน 0110 รง.5
Website i-PCU เวบไซต์ของคนทำงาน PCU

ดาวน์โหลดรูปภาพโรงพยาบาลพบพระมาศึกษาดูงาน HospitalOS
ดาวน์โหลด SQL สำหรับการออกรายงาน โปรแกรม HospitalOS

 
ท่านพึงพอใจต่อโครงการ
30 บาท รักษาทุกโรคเพียงใด


พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ไม่พอใจ
เฉยๆ


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 
Check

พบผู้อำนวยการ
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ
ที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม
โดยเน้นการสร้างเสริมคุณภาพ
และการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

โรงพยาบาลทองแสนขันมีหน้าที่
ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสาน
อย่างมีคุณภาพแก่ประชาชน
ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน
รักษา ฟื้นฟู และบริการวิชาการ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
::::::: รวม Link :::::::
kapook | sanook | thainuke | thaiload | mweb | thaiware | hunsa
lemononline | easyhome | gazib | teenee | sanambin
::::::: เครือข่ายสุขภาพอำเภอทองแสนขัน :::::::
สถานีบ้านแพะ | สถานีอนามัยป่าคาย | สถานีอนามัยผักขวง | สถานีอนามัยน้ำพี้
สถานีอนามัยน้ำหมีใหญ่ | ศุนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องลึก
 
::::::: Website ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ :::::::
ราชภัฏอุตรดิตถ์ | สนง.โยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | โรงเรียนอุตรดิตถ์ | โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ | โรงเรียนน้ำริดราษฏร์บำรุง | โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี | โรงเรียนเปี่ยมเมธ
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ | ประวัติวัดพระแท่นศิลาอาสน์ | เขื่อนสิริกิติ์ | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่

เริ่มนับเมื่อ 31ต.ค.2546

โรงพยาบาลทองแสนขัน 261 หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 055-418035 - 40 โทรสาร 055-418041
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและประกันสุขภาพ โรงพยาบาลทองแสนขัน โทร.055-418038
E-mail : thongsaenkhan@hospital-os.com
Webmaster : suna@hospital-os.com