สารจากผู้อำนวยการ

นพ.โชคชัย อินทรประสงค์

นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คปสอ. วิเศษชัยชาญ

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Website counter  

 

3s

ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ประจำ ปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรม งานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการขยะ

รีไซเคิล ปี2559

 

 กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม งาน อบจ.อ่างทองมินิมาราธอน ปี 2558

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ 1 กันยายน 2556

ประมวลภาพ

 

*** ประกาศ ***

- ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (14-06-59)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ (14-06-59)

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ (16-05-59)

- การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 16-05-59

- ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ครั้งที่ 2

- ประกวดราคาซ้ื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งที่ ๒

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส% (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าวประจำวัน