สารจากผู้อำนวยการ

นพ.โชคชัย อินทรประสงค์

นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คปสอ. วิเศษชัยชาญ

 

 

 

 

 

 

 

3s

ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ประจำ ปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรม งานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการขยะ

รีไซเคิล ปี2559

 

 กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม งาน อบจ.อ่างทองมินิมาราธอน ปี 2558

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ 1 กันยายน 2556

ประมวลภาพ

 

*** ประกาศ ***

- สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอก LED โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรั (12-06-60)

- ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19-05-60)

- แผนการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของสถานที่ผลิตอาหาร GMP รอบที่1 (1ก.พ.60)

- ขั้นตอนการขอ Primary GMP สสอ.วิเศษชัยชาญ (9ม.ค.60)

- ประกาศแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30-03-60)

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-03-60)

 

 

ข่าวประจำวัน