สารจากผู้อำนวยการ

นพ.โชคชัย อินทรประสงค์

นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คปสอ. วิเศษชัยชาญ

 

 

 

 

 

 

 

3s

ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ประจำ ปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรม งานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการขยะ

รีไซเคิล ปี2559

 

 กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม งาน อบจ.อ่างทองมินิมาราธอน ปี 2558

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ 1 กันยายน 2556

ประมวลภาพ

 

*** ประกาศ ***

- แผนการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของสถานที่ผลิตอาหาร GMP รอบที่1 (1ก.พ.60)

- ขั้นตอนการขอ Primary GMP สสอ.วิเศษชัยชาญ (9ม.ค.60)

- ประกาศแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30-03-60)

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-03-60)

- ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (14-06-59)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ (14-06-59)

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ (16-05-59)

- การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 16-05-59

- ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

- ประกวดราคาซ้ื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าวประจำวัน