สารจากผู้อำนวยการ

นพ.โชคชัย อินทรประสงค์

นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คปสอ. วิเศษชัยชาญ

 

 

 

 

 

 

 

3s

ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน "มนต์รักวิเศษชัยชาญ"ประจำปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรม งานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ประจำ ปี 2559

 

 กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม งานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการขยะ

รีไซเคิล ปี2559

ประมวลภาพกิจกรรม งาน อบจ.อ่างทองมินิมาราธอน ปี 2558

ภาพกิจกรรม

 

*** ประกาศ ***

- นโยบายบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ (24-08-61)

- พิจารณาสั่งการ-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (21-06-61)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่จำนวน ๑ แห่ง (31-05-61)

- ประกาศ รายการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ประจำปี ๒๕๖๑ (21-05-61)

- ประกาศ รายการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ประจำปี ๒๕๖๑

- ประดาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑

- ประกาศราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (20-12-60)

- ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ (10-11-60)

- แผนการจัดซื้อ ปี 61 (1)(17-10-60)

- แผนการจัดซื้อ ปี 61 (2) (17-10-60)

- ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19-05-60)

- แผนการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของสถานที่ผลิตอาหาร GMP รอบที่1 (1ก.พ.60)

- ขั้นตอนการขอ Primary GMP สสอ.วิเศษชัยชาญ (9ม.ค.60)

- ประกาศแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30-03-60)

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-03-60)

 

 

***ประกาศรับสมัครงาน***

 

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ทในประเทศไทย