สารจากผู้อำนวยการ

นพ.โชคชัย อินทรประสงค์

นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คปสอ. วิเศษชัยชาญ

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Website counter  

 

3s

ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งาน อบจ.อ่างทองมินิมาราธอน ปี 2558

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ 1 กันยายน 2556

ประมวลภาพ

 กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม "รับน้องใหม่" ประจำปี

2556

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556

ภาพกิจกรรม

 

*** ประกาศ ***

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ (16-05-59)

- การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 16-05-59

- ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ครั้งที่ 2

- ประกวดราคาซ้ื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งที่ ๒

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส% (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ข่าวประจำวัน